Cookie Instellingen
Sluiten
Cookies

INlicht maakt gebruik van cookies om je een optimale bezoekerservaring te bieden en de werking van de website te kunnen verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

INlicht - Lichtarchitechten

Privacyverklaring

INlicht, gevestigd aan De Mouthoeve Gebouw 1e Erpseweg 2 5427 PG Boekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Mouthoeve Gebouw 1e
Erpseweg 2 5427 PG Boekel
Telefoon: +31 0492 - 820 991

De Functionaris Gegevensbescherming van INlicht is Harm Peters, te bereiken via info@inlicht.nl.

Verwerking Persoonsgegevens

INlicht verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van een tussen u en ons afgesloten overeenkomst, of voor een bestelling die u bij ons opgeeft. Ook de gegevens die u invult tijdens het gebruikmaken van ons contactformulier worden door ons verwerkt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening aan u.

Doel Gegevensverwerking

INlicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om contact met u te kunnen opnemen, telefonisch of via email, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Om bezoekgedrag op onze website te analyseren, zodat wij deze kunnen verbeteren waar nodig en het aanbod van producten en diensten te optimaliseren.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

INlicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Gegevensverstrekking aan Derden

INlicht verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en Vergelijkbare Technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. INlicht gebruikt technische en functionele cookies. Eveneens gebruiken wij analytische cookies; deze maken echter geen inbreuk op uw privacy. De door ons gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. INlicht maakt geen gebruik van social media plugins.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen Persoonsgegevens

INlicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door INlicht. Hiertoe kunt u een verzoek bij ons indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inlicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, om uw privacy te beschermen, uw pasfoto, MRZ (machine readable zone:  de strook met nummers, te vinden onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INlicht wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inlicht.nl; wij verwijderen dan deze informatie.

Profilering & Geautomatiseerde Besluitvorming

Profilering vormt nooit een basis voor het uitsluiten van personen voor een van onze diensten en/of producten. Evenmin vormen gegevens die binnen INlicht op geautomatiseerde wijze worden verwerkt een basis voor het nemen van besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen.